Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020

Dne 16. 12. 2019 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1363/19 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 - 2021.

Znění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 naleznete v příloze a v sekci dokumenty.

Přílohy

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

08.01.2020