Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Vláda svým nařízením č. 219 ze dne 15. 3. 2020 nařizuje s účinností od 17. 3. 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.

 

Usnesením vlády č. 276 ze dne 23. 3. 2020 č. 276 vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 č. 2019, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

 

K zajištění provedení tohoto krizového opatření sdělte prosím neprodleně informaci o potřebě uvedené péče pro Vaše zaměstnance, a to v této struktuře:

 

Jméno a příjmení dítěte, věk dítěte, obec bydliště, obec pracoviště zaměstnance, telefonní spojení na rodiče dítěte.

 

Žádáme Vás o zpracování seznamu za Vaši organizaci a jeho zaslání na kontaktní adresu: jana.jedlickova@plzensky-kraj.cz

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

24.03.2020