Zrušení mimořádného opatření - pravidelné testování zaměstnanců pobytových sociálních služeb - od 8. 6. 2020

Usnesením vlády ČR č. 605 ze dne 1. 6. 2020 dochází ke zrušení mimořádného opatření, kterým bylo nařízeno poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to s účinností ode dne 8. 6. 2020

.

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

02.06.2020