Doplnění textu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021, kapitoly 4.2 Sociální služby v Plzeňském kraji a nové znění bodů 13, 18 a 19 kapitoly 4. 2

Průběžná opatření akčního plánu na rok 2020 Akčního plánu rozvoje sociálních sužeb v Plzeňském kraji na rok 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1542/20 ze dne 8. 6. 2020 schválilo:

1. doplnění textu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021,  kapitoly 4.2 Sociální služby v Plzeňském kraji o druhý odstavec ve znění: „Akční plány rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji budou pro dané roky ve svých průběžných opatřeních upravovat a aktualizovat podporu konkrétních druhů sociálních služeb dle aktuální situace na území Plzeňského kraje v rámci kapitoly 4.2 Sociální služby v Plzeňském kraji a jejich rozvoj Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2019 – 2021.“

2. nové znění bodů 13, 18 a 19 kapitoly 4. 2 Průběžná opatření akčního plánu na rok 2020 Akčního plánu rozvoje sociálních sužeb v Plzeňském kraji na rok 2020:

  • 13. Azylové domy – podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity  stávajících služeb na území obcí s rozšířenou působností Horšovský Týn, Stod, Plzeň a Tachov.
  • 18. Noclehárny – podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území obcí s rozšířenou působností Domažlice, Horšovský Týn, Plzeň a Stod.
  • 19. Nízkoprahová denní centra – podporován bude vznik nových služeb nebo navýšení kapacity stávajících služeb na území obcí s rozšířenou působností Domažlice a Plzeň.

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

12.06.2020