Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svými usneseními č. 1656/20 ze dne 7. 9. 2020 a  č. 111/20 ze dne 21. 12. 2020 změny v Krajské síti sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021.

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

28.12.2020