SEMAFOR - stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

Specifická opatření pro pobytové sociální služby

Níže přiložený dokument obsahuje specifická doporučení pro pobytová zařízení sociálních služeb.

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

10.09.2020