Doporučený postup MPSV č. 14/2020

Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR

Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR týkající se přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Přílohy

Autor: Zlatuše Gersdorfová - Plzeňský kraj

13.10.2020