Postup pro realizaci uložení výkonu pracovní povinnosti studentů v případě nedostatku sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Informace k uložení pracovní povinnosti studentů: Mgr. Hana Jílková, e-mail: hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 192, 724 217 944

Vláda ČR usnesením č. 1027/2020 ze dne 12. 10. 2020 uložila k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie CPVID-19 na území České republiky pracovní povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání dle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů, s výjimkou právních oborů.

V případě, že poskytovatel sociální služby zjistí, že nízký počet jeho zaměstnanců - pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků ohrožuje zdraví nebo život klientů služby zašle na Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí žádost o zprostředkování studentů. Žádost bude zaslána v listinné podobě, popř. datovou schránkou a zároveň a e-mail: hana.jilkova@plzensky-kraj.cz. Formulář žádosti je přílohou tohoto článku. Odbor sociálních věcí KÚPK bude kontaktovat studenty a následně zajistí vydání pracovního příkazu a bude informovat poskytovatele sociálních služeb o uložení pracovní povinnosti studentů.

Poskytovatel je povinen zaznamenávat počet odpracovaných hodin studentů a do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti je povinen vydat potvrzení o výkonu pracovní povinnosti dle usnesení vlády č. 1027 ze dne 12. 10. 2020.

Informace k uložení pracovní povinnosti studentů: Mgr. Hana Jílková, e-mail: hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, tel: 377 195 192, 724 217 944

Přílohy

Autor: Zlatuše Gersdorfová - Plzeňský kraj

15.10.2020