Usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14

Úprava návštěv v pobytových sociálních službách od 11. 1. 2021

Úprava návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odelhčovacích službách v pobytové formě. 

Přílohy