Vyhlášení nouzového stavu - platná usnesení vlády a mimořádná opatření pro poskytovatele sociálních služeb

Souhrn usnesení vlády a mimořádných opatření

Vláda vyhlásila dne 14. 2. 2021 usnesením č. 125 nouzový stav, a to od 15. 2. 2021 na dobu 14 dnů. 

Níže v přílohách naleznete platná usnesení vlády a mimořádná opatření týkající se poskytovatelů sociálních služeb. 

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

25.02.2021