Hrazení nákladů na testování přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 z dotace dle § 101a zákona o soc. službách

Vzhledem k povinnosti testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a zároveň neexistenci dotačního programu MPSV na úhradu nákladů souvisejících s tímto povinným testováním jsou náklady na testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 při splnění níže uvedených podmínek uznatelné z dotace poskytované v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“.

V případě sociálních služeb, u kterých vznikla povinnost testovat zaměstnance na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 30. 8. 2021, č. j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN, tj. domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb v pobytové formě, týdenních stacionářů nebo chráněného bydlení, se jedná o náklady na testování prováděné od 1. 9. 2021 nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V případě ostatních služeb, u kterých vznikla povinnost testovat zaměstnance na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 20. 11. 2021, č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN změněného Mimořádným opatřením MZ ze dne 22. 11. 2021, č. j.: MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, se jedná o náklady na testování prováděné od 20. 11. 2021 nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, v případě testů určených pro sebetestování se jedná o náklady přesahující částku, kterou bude možné hradit z veřejného zdravotního pojištění - fondy prevence zdravotních pojišťoven).

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

01.12.2021