Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 12. 2021 usnesením č. 1530/21 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022.

Více informací k Programu naleznete zde.

 

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

21.12.2021