MPSV - dotazník pro domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

žádost MPSV o spolupráci

MPSV požádalo OSV KÚPK o spolupráci a podporu při přípravě podkladu k metodickému postupu tvorby krizové dokumentace. Na této činnosti MPSV v současné době spolupracuje s Vysokou školou AMBIS.Výchozím zdrojem informací je vytvoření tzv. registru hrozeb.

Za tímto účelem byl vytvořen dotazník pro management domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem. Tento dotazník je realizován on-line formou a OSV KÚPK tímto tedy žádá vedoucí pracovníky uvedených služeb o aktivní spolupráci a vyplnění předmětného dotazníku. Zkušenosti a profesionální hodnocení ze strany managementu služeb zde mohou napomoci k naplnění záměrů MPSV v této oblasti.

Odkaz na on-line dotazník:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wOfeCVNcwkeec56vMoNORRWpLY87lwxGitTUbaYtX8pUN0YzUktRU0VVT1AyWk1PRk1UNTFLVDJSVS4u

 

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

22.06.2022