Zajištění péče všeobecného praktického lékaře pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb

Zajištění péče všeobecného praktického lékaře pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb - dotazníkové šetření o stavu dostupnosti

MZ ČR, zdravotní pojišťovny a APSS ČR připravily v návaznosti na jednání k zajištění péče všeobecného praktického lékaře pro klienty pobytových zařízení sociálních služeb dotazníkové šetření o stavu dostupnosti této péče. Dotazník je určený pouze pro poskytovatele pobytových sociálních služeb. Data, která budete vyplňovat, vyplňujete za IČZ přidělené zdravotní pojišťovnou! V případě, že máte přiděleno více IČZ, musíte pro každé IČZ dotazník vyplnit zvlášť. Dotazník, který je dostupný zde: https://bit.ly/3PCW6dG, vyplňujte prosím do 11. srpna 2022 do 10 hod.

Dotazník poskytne komplexní pohled na strukturu sítě pobytových zařízení sociálních služeb a dostupnost péče praktických lékařů v jednotlivých zařízeních, což umožní zdravotním pojišťovnám a MZ ČR navrhnout cílená opatření řešící dostupnost této péče.

Data získaná z dotazníkového šetření budou doplněna zdravotními pojišťovnami o analýzu týkající se dostupnosti registrujících praktických lékařů u jednotlivých pobytových zařízeních sociálních služeb.

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

28.07.2022