Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 5. 9. 2022 svým usnesením č. 902/22 poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 12.369.000 Kč jako vyrovnávacích plateb za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

Více informací naleznete zde.