Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2774/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2023 do 25. 1. 2023.

Kontaktním místem pro poskytování bližších informací, konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (Ing. Pavlína Kučerová, e-mail: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 087).
V příloze naleznete Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023“ a Formulář žádosti o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023“.

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

22.11.2022