Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2775/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“.

Tak jako každý rok, i v roce 2023 Plzeňský kraj finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“.

Podpora bude zaměřena do tří oblastí. První oblastí budou příspěvky na úhradu provozních nákladů, které organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti. Druhá oblast bude na rekondiční či edukační pobyty se zdravotním programem pod lékařskou garancí a třetí oblastí budou vzdělávací, kulturní, společenské i jiné obdobné aktivity přispívající ke zkvalitnění života zdravotně postižených a chronicky nemocných. Organizace budou moci žádat prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) od 4. 1. 2023 do 25. 1. 2023.

Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (tel.: 377 195 767, michaela.struncova@plzensky–kraj.cz).

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

23.11.2022