Pozvánka na webinář k podpoře držitelů dočasné ochrany po 1. 9. 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Úřadem vlády pořádá informační webinář ke sdílení informací o možnostech podpory držitelů dočasné ochrany v návaznosti na změny od 1. 9. 2024 (omezení státní úhrady nouzového ubytování).

Webinář se uskuteční dne 15. 7. 2024 od 10 do 12 hodin.

Webinář je určen všem aktérům podpůrné sítě, zástupcům samosprávy a ubytovatelům.

Program:
1. Informace o dosavadních krocích v přípravě na legislativní změnu – MPSV, ÚV
2. Informace o změnách HuD a možnosti poskytování MOP – MPSV/ÚP
3. Informace o podpoře z fondu AMIF – MV
4. Informace o nabídce podpory CPIC, krajských koordinátorů adaptace a integrace, krajských platforem

Připojit se ke schůzce:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmMyZTU4MjYtODY4MS00Yzg3LTg3MDItYWJjNWYxZGJhYmI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22f88a4c84-3b5b-4a95-b1c8-c6a30fcd88e5%22%7d

ID schůzky: 325 957 594 607
Přístupový kód: GDVY2Q