DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (6. vydání)

Aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který upravuje pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj".

Průběžně aktualizovaný dokument vysvětluje povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (příjemců dotace) z hlediska účetních postupů, vyúčtování poskytnuté dotace a vyrovnávací platby, uznatelnosti nákladů nebo výkladu problematiky základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb.

Více informací a související dokumenty naleznete na:

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/doporucene-postupy-k-dotacnimu-titulu-podpora-socialnich-sluzeb-dle-ss-101a-zakona-c-108200-1

 

Autor: Michaela Šůchová - Plzeňský kraj

30.08.2019