Konference DOBRÁ PRAXE 2019

Přijďte sdílet dobrou praxi ve vzdělávání a uplatnění na trhu práce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vážené dámy, vážení pánové, 

jménem Informačního a poradenského centra Západočeské univerzity v Plzni bychom Vás rádi pozvali na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019, která se bude opět věnovat sdílení dobré praxe ve vzdělávání a uplatnitelnosti na trhu práce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Konference se uskuteční ve dnech 23. a 24. října 2019 v prostorách bývalého nádraží Jižní předměstí, dnes Moving station, v Plzni. Konference je určena zejména pro pedagogické pracovníky a pracovníky v oblasti vzdělávání, pro poradenské a podpůrné pracovníky a dále pro pracovníky v sociálních službách, pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také pro všechny, kteří se o danou problematiku zajímají. Účast na konferenci je bezplatná. 

Konference DOBRÁ PRAXE 2019 je financována ze zdrojů Evropské unie a je pořádána v rámci projektu "Vzděláním k úspěchu bez bariér" (reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942), který naše pracoviště aktuálně realizuje. 

Více informací o projektu a o konferenci naleznete na webových  stránkách: www.bezbarier.zcu.cz 

Registrační formulář pro přihlášení na konferenci DOBRÁ PRAXE 2019 naleznete zde: https://bezbarier.zcu.cz/konference-dobra-praxe/registrace 

V případě Vašich dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit. 

S pozdravem a s přáním hezkého dne 
Michaela Vondřichová 

Autor: Kristýna Voříšková - Plzeňský kraj

10.09.2019