Výzva MPSV - nákup nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče
Autor: Plzeňský kraj

30.11.2022

Výzva MPSV - nákup nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče

MPSV vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy (NPO) výzvu

Číst více
home-images

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci 2022

Návratná finanční výpomoc je, v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, poskytována jako součást vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu stanovené v Pověření (článek I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci).

home-images

Zkrotíme energie v domácnosti

Praktický manuál pro pracovníky Úřadů práce a sociální pracovníky

home-images
Autor: Plzeňský kraj

23.11.2022

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2775/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2023“.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

23.11.2022

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023

Dne 21. 11. 2022 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 932/22 novou verzi dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

22.11.2022

Vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023"

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2774/22 ze dne 21. 11. 2022 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2023". Žádost o dotaci musí být podána elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) v termínu od 4. 1. 2023 do 25. 1. 2023.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

09.11.2022

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025

Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2023 - 2025