Den otevřených dveří DZR "Čtyřístek"
Autor: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

21.05.2024

Den otevřených dveří DZR "Čtyřístek"

Pozvánka na Den otevřených dveří

Číst více
home-images
Autor: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

21.05.2024

Den otevřených dveří DZR "Sněženka"

Den otevřených dveří 12.6.2024

home-images
Autor: Plzeňský kraj

16.05.2024

Bezplatný webinář Business & Excellence v řízení sociálních služeb

Pozvánka na bezplatný webinář

home-images
Autor: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

15.05.2024

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov hledá Ekonoma

Ekonom příspěvkové organizace

home-images
Autor: Plzeňský kraj

13.05.2024

Výkaz sociálních služeb za rok 2023

Termín k podání výkazu je dle § 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů do 30. 6. 2024

home-images
Autor: Diakonie Západ

26.04.2024

Akreditované vzdělávání v Plzni

Sociálně-terapeutický výcvik a další kurzy pro sociální pracovníky a jiné pomáhající profese

home-images
Autor: Plzeňský kraj

25.04.2024

Výše úroků z Návratné finanční výpomoci na rok 2024

Návratná finanční výpomoc je, v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, poskytována jako součást vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu stanovené v Pověření (článek I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci).