Hrazení nákladů na testování přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 z dotace dle § 101a zákona o soc. službách
Autor: Plzeňský kraj

01.12.2021

Hrazení nákladů na testování přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 z dotace dle § 101a zákona o soc. službách

Vzhledem k povinnosti testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a zároveň neexistenci dotačního programu MPSV na úhradu nákladů souvisejících s tímto povinným testováním jsou náklady na testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 při splnění níže uvedených podmínek uznatelné z dotace poskytované v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“.

Číst více
home-images
Autor: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

15.11.2021

Hledáme všeobecné a praktické sestry

všeobecná/praktická sestra

home-images
Autor: Plzeňský kraj

12.11.2021

Pečovatelská služba - Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb

Osvědčení MPSV

home-images
Autor: SSO

08.11.2021

Výstava "Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba"

Výstava je zpřístupněna i osobám neslyšícím a to za využití QR kódů.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

05.11.2021

Informace k podávání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - dlouhodobý majetek

Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 98/2015 si Krajský úřad Plzeňského kraje vyžádal stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně možnosti hradit dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z dotace dle § 101a zákona o sociálních službách.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

21.10.2021

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo změny v krajské síti sociálních služeb.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

19.10.2021

Cena inovace v sociálních službách

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je spolu s 12 kraji vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Cena inovace v sociálních službách.