Zrušení mimořádného opatření - pravidelné testování zaměstnanců pobytových sociálních služeb - od 8. 6. 2020
Autor: Plzeňský kraj

02.06.2020

Zrušení mimořádného opatření - pravidelné testování zaměstnanců pobytových sociálních služeb - od 8. 6. 2020

Usnesením vlády ČR č. 605 ze dne 1. 6. 2020 dochází ke zrušení mimořádného opatření, kterým bylo nařízeno poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to s účinností ode dne 8. 6. 2020

Číst více
home-images
Autor: Plzeňský kraj

01.06.2020

Nabídka společnosti Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s.

Léčebné lázně Konstantinovy lázně a.s. připravily pro pracovníky v sociálních službách zvýhodněné pobytové balíčky jako poděkování za práci pro seniory v těžkém období.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

28.05.2020

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - aktualizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2020 mimořádné dotační řízení pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

home-images
Autor: SSO

27.05.2020

Diecézní charita Plzeň hledá KOMUNITNÍHO PRACOVNÍKA do Komunitního centra v Horšovském Týně

Do dobře zavedeného komunitního centra v příjemném prostředí přijmeme sociální/ho pracovnici/pracovníka pro komunitní práci.

home-images
Autor: SSO

27.05.2020

Charitní Job centrum ocení nezaměstnaní v těžké životní situaci

Od roku 2005 nabízí Diecézní charita Plzeň prostřednictvím Job centra pomoc dlouhodobě nezaměstnaným nebo lidem, u nichž aktuální nezaměstnanost může přecházet do závažné životní situace. Pandemie covid-19 zamíchala životními osudy v celé společnosti a o práci připravila i ty, kteří dříve s obživou problém neměli. O to více ztížila situaci mnohých lidí, jejichž postavení na trhu práce bylo znevýhodněné už před vládními nařízeními. Jak jim může Job centrum pomoci?

home-images
Autor: Plzeňský kraj

26.05.2020

Realizace komunitního plánování sociálních služeb v letech 2020 – 2022 v regionech Plzeňského kraje

V letech 2020 – 2022 bude v 7 regionech Plzeňského kraje Centrem pro komunitní práci západní Čechy realizován proces komunitního plánování sociálních služeb.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

26.05.2020

Pozvánka na veřejná setkání konající se 23. a 25. června 2020

Veřejná setkání na téma plánování služeb a představení sociálních služeb