Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování
Autor: Plzeňský kraj

15.01.2021

Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování

Úhrada výdajů vzniklých na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu č. 1264, usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, a usnesení vlády České republiky ze dne 21. prosince 2020 č. 1370

Číst více
home-images
Autor: Diecézní charita Plzeň

14.01.2021

Charita rozmisťuje tříkrálové pokladničky na veřejně přístupná místa

Tisková zpráva Diecézní charity Plzeň, 14. 1. 2021 | Protože letošní epidemiologická situace neumožnila tříkrálovým koledníkům osobní návštěvy domů a domácností při tradiční Tříkrálové sbírce pro lidi v nouzi, rozhodla se Charita oslovovat veřejné instituce nebo obchody, které zůstaly otevřené, za účelem umístění jinak nevyužitých pokladniček. V Diecézi plzeňské, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje, už bylo zaznamenáno na 140 takových koledních míst a další přibývají.

home-images

Usnesení vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 č. 14

Úprava návštěv v pobytových sociálních službách od 11. 1. 2021

home-images
Autor: Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace

06.01.2021

Všeobecná sestra, praktická sestra

Hledáme výpomoc

home-images
Autor: Plzeňský kraj

05.01.2021

Kraj zajistí péči o děti zaměstnanců vybraných profesí od 4. ledna

Od pondělí 4. ledna 2021 bude v Plzeňském kraji opět fungovat 24 škol a školských zařízení, která budou vykonávat péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Do škol mohou být přihlášeny děti zaměstnanců ve zdravotnictví, v záchranných a ozbrojených složkách a dalších vybraných profesí. Školy byly určeny na základě vydaného rozhodnutí hejtmanky Plzeňského kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

29.12.2020

Informace MPSV o rozšíření modulu ISIN (části pro evidenci nakažených osob v sociálních službách) o možnost z větší části automatického vyplňování elektronických žádanek

Informace MPSV o rozšíření modulu ISIN (části pro evidenci nakažených osob v sociálních službách) o možnost z větší části automatického vyplňování elektronických žádanek

home-images
Autor: Plzeňský kraj

28.12.2020

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2021