Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020
Autor: Plzeňský kraj

23.09.2019

Krajská síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo Krajskou síť sociálních služeb v Plzeňském kraji na období od 1. 1. 2020

Číst více
home-images
Autor: Plzeňský kraj

10.09.2019

Konference DOBRÁ PRAXE 2019

Přijďte sdílet dobrou praxi ve vzdělávání a uplatnění na trhu práce žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

home-images
Autor: Plzeňský kraj

30.08.2019

DOPORUČENÉ POSTUPY k dotačnímu titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj“ - AKTUALIZACE (6. vydání)

Aktualizovaný dokument Doporučené postupy, který upravuje pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - Plzeňský kraj".