Pomoc pečujícím osobám - odlehčovací služby

Plzeňský kraj začal od 1. ledna 2020 nově poskytovat pobytové odlehčovací služby v rámci svých tří příspěvkových organizací - Centrum sociálních služeb Tachov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza a Dům seniorů Kdyně.

Pečujete v domácím prostředí o někoho, kdo bohužel již není soběstačný, a tudíž potřebuje pravidelnou péči jiné osoby? Cítíte, že i Vy potřebujete podporu a pomoc, abyste prostě vše zvládali? K tomu by měly sloužit tzv. odlehčovací služby poskytované v rámci systému sociálních služeb...

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované po určitou časově omezenou dobu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem těchto  služeb je podpora setrvání i nesoběstačného člověka v domácím přirozeném prostředí v kruhu rodiny a blízké komunity.

Tato sociální služba je především určena jako pomoc pro pečující osoby. Tím, že se školení odborníci postarají o osobu, o kterou se jinak starají členové rodiny či jiní blízcí, je umožněno pečujícím osobám načerpat novou energii, postarat se sám o sebe nebo si třeba v klidu zařídit potřebné na úřadech. Tato služba např. umožní pečující osobě bez obav odjet na dovolenou; osoba, o kterou se stará, bude mít zajištěnu odpovídající podporu a péči, stravu i ubytování.

Jedná se o službu placenou, kdy maximální možné úhrady činí 210 Kč denně za ubytování; 170 Kč denně za celodenní stravu a 130 Kč za hodinu péče, dle skutečně spotřebovaného času.

Pro podrobnější informace včetně možnosti rezervace služby na konkrétní termín se obracejte přímo na konkrétního poskytovatele služby.

V současné době poskytují odlehčovací služby v Plzeňském kraji i následující poskytovatelé sociálních služeb: Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy; Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory; Sociální služby Města Sušice, příspěvková organizace; Sdružení občanů Exodus, z .s.; CENTRUM HÁJEK z. ú.; Oblastní charita Sušice a Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú.

V příloze naleznete poskytovatele odlehčovacích služeb v Plzeňském kraji a kontakty na ně:

Přílohy

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

31.01.2020