Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 1. 2020 usnesením č. 4373/20 vyhlášení dotačního titulu „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory Plzeňského kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“.

Veškeré podrobné informace včetně pravidel pro žadatele a všech formulářů naleznete v následujícím odkazu:

https://www.plzensky-kraj.cz/program-podpory-vybaveni-zarizeni-socialnich-sluz

Žádosti o dotace v rámci tohoto dotačního titulu je možné podávat v termínu od 21. 2. 2020 do 31. 3. 2020 prostřednictvím aplikace eDotace, která je přístupná na internetových stránkách Plzeňského kraje.

Kontaktní osoba:
Bc. Věra Kuželová
Odbor sociálních věcí
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel: +420377195744 
e-mail: vera.kuzelova@plzensky-kraj.cz 

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

10.02.2020