Distribuce ochranných pomůcek

V souvislosti s epidemií koronaviru Plzeňský kraj v minulém týdnu a na začátku tohoto týdne distribuoval do oblasti sociálních služeb obdržené ochranné pomůcky (rukavice, roušky, respirátory a dezinfekční prostředky). Děkujeme touto cestou všem, kteří kraji poskytli doma ušité roušky, aby mohly být předány poskytovatelům sociálních služeb. Současně děkujeme Diecézní charitě Plzeň a městům Plzeň, Domažlice, Klatovy, Sušice a Tachov za pomoc při distribuci ochranných pomůcek.

Veškeré prostředky byly rozděleny mezi poskytovatele sociálních služeb a v tomto týdnu také mezi sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti a pověřených obecních úřadů.

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

18.09.2020