Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 - aktualizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2020 mimořádné dotační řízení pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby

V příloze naleznete podrobnosti k vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV.

Pro více informací sledujte stránky MPSV.

Ohledně informací týkajících se obsahu žádosti se lze v průběhu zpracování žádosti obracet na Ing. Šimurdovou, zdenka.simurdova@mpsv.cz.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/V%C3%BDzva_mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%BD+dota%C4%8Dn%C3%AD+titul_v+1.4.pdf/496b4a0f-95f5-89e9-9d80-dccb3197804c

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

28.05.2020