Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

Mimořádné opatření účinné od 2. září 2020.

Dle tohoto mimořádného opatření doporučujeme postupovat i v případě ostatních druhů sociálních služeb, zejména se jedná o denní a týdenní stacionáře, pečovatelskou službu, osobní asistenci a terénní odlehčovací služby. 

V příloze naleznete text mimořádného opatření. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-2-9-2020.pdf

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

02.09.2020