Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 v souvislosti s epidemií COVID-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na financování trvání zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19. Žádosti bude možné podávat od 12. do 26. 10. 2020.

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje pro rok 2020 mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby. Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 odst. 3 písm. c) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze naleznete znění mimořádného dotačního řízení.

Přílohy

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

14.09.2020