Plzeňský kraj vyčlenil školy pro děti zdravotníků a další odborné pracovníky

V případě zájmu se můžete obracet na OŠMS KUPK Mgr. Veronika Šimonová

Plzeňský kraj vyčlenil školy pro děti zdravotníků a pracovníků IZS, sociální pracovníky a další odborné pracovníky vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Blíže viz https://www.plzensky-kraj.cz/plzensky-kraj-vyclenil-skoly-pro-deti-zdravotniku

V případě zájmu se můžete obracet na OŠMS KUPK Mgr. Veronika Šimonová,

e-mail: veronika.simonova@plzensky-kraj.cz, tel 377 195 448

Autor: Zlatuše Gersdorfová - Plzeňský kraj

14.10.2020