Informace ke zpracování oznámení osvobození dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Informace ke zpracování oznámení osvobození dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

V přílohách naleznete informace poskytovatelům sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením od SFDI ke zpracování oznámení osvobození od časového poplatku dle § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

01.02.2021