Výstava "Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba"

Výstava je zpřístupněna i osobám neslyšícím a to za využití QR kódů.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Vás zve na výstavu "Zbožnost, spása a život věčný. Sv. Jan Nepomucký a barokní doba.", která byla 21. 10. 2021 zpřístupněna veřejnosti. Součástí výstavních posterů jsou QR kódy směřující na videa s tlumočením do znakové ho jazyka, kterého se zhostili tlumočníci SNN v ČR, z.s., Spolku neslyšících Plzeň, p. s. Projekt zpřístupnění výstavy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky. Výstava potrvá až do 26. 3. 2022.

Přílohy

Autor: Kristýna Voříšková - SSO

08.11.2021