Informace k podávání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - dlouhodobý majetek

Vzhledem ke změně nařízení vlády č. 98/2015 si Krajský úřad Plzeňského kraje vyžádal stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně možnosti hradit dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z dotace dle § 101a zákona o sociálních službách.

Více informací naleznete v odkazu

Plzeňský kraj (plzensky-kraj.cz)

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

05.11.2021