Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost způsobenou vysokým věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a napomáhá jim setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Dále pak rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní (služba je poskytována osobám v jejich domácnostech) nebo ambulantní (osoba dochází, je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb).

Pečovatelská služba dokáže často vyřešit první problém s podporou člověka, který potřebuje pomoc. Pečovatelská služba usiluje o zachování dosavadního způsobu života v přirozeném domácím prostředí, kompenzuje sníženou soběstačnost a oddaluje tak nutnost případného odchodu do ústavního zařízení. Umožňuje člověku žít v místě, ve kterém je zvyklý, chce v něm zůstat a se kterým má dost možná spojeny ty nejkrásnější vzpomínky. Pokud někdo blízký začíná potřebovat více podpory a péče, než je schopna rodina poskytnout, ještě to neznamená stěhování. Zkuste pečovatelskou službu.

V následujícím odkazu naleznete všechny poskytovatele, kteří poskytují pečovatelskou službu v Plzeňském kraji:

Pečovatelská služba registr

 

Autor: Michaela Šůchová - Plzeňský kraj

01.04.2019