Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

Plzeňský kraj jako poskytovatel návratné finanční výpomoci z „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022“ upozorňuje všechny příjemce návratné finanční výpomoci na povinnost vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc v plné výši zpět Plzeňskému kraji, a to do 14 dnů od připsání poslední splátky dotace (neinvestičního příspěvku na provoz v případě příspěvkových organizací Plzeňského kraje)...

Více informací naleznete ZDE.