Informace o vydání změny Zásad pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu okresním úřadům a obcím na zajištění náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče

Informace MPSV

MPSV informovalo Plzeňský kraj o vydání změny Zásad pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu okresním úřadům a obcím na zajištění náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče.

Tyto Zsady byly vydány na základě ustanovení zákona č. 576/1991 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice. Zásady nabyly účinnosti 26. února 1997, jejich účelem bylo poskytnout investiční podporu okresním úřadům a obcím, které církvím vracely nemovitý majetek sloužící pro poskytování pobytových sociálních služeb. Zásady, mimo dalšího, stanovily, že dotace se poskytuje za předpokladu, že zařízení sociální péče, na které byla dotace poskytnuta, musí sloužit nejméně 45 let od doby kolaudace k účelům ústavní sociální péče.

ČR dlouhodobě realizuje transformaci a podporu deinstitucionalizace sociálních služeb. Jednou z hlavních překážek pro zajištění opuštění ústavních sociálních zařízení v ČR je  nastavení podmínek udržitelnosti dotčených pobytových sociálních služeb.

 MPSV na základě zmocnění daného novelou zákona o rozpočtových pravidlech z důvodu podpory transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb přistoupilo ke zkrácení doby udržitelnosti akcí realizovaných v programu 013 341 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče - náhrada restituovaných objektů.

Na základě rozhodnutí MPSV byl vydán Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu okresním úřadům a obcím na zajištění náhrad za restituované objekty zařízení sociální péče, kterým byla zkrácena doba udržitelnosti na dobu 10 let od ukončení realizace investiční akce.

Zásady ve znění Dodatku č. 1 naleznete v příloze.

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

23.06.2022