DOPORUČENÍ ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

DOPORUČENÍ ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ k používání ochranných prostředků dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

V příloze naleznete doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje.

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

29.07.2022