Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 22. 8. 2022 usnesením č. 2434/22 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023.

Více informací naleznete zde.