Doporučený postup MPSV č. 6/2022

Doporučený postup MPSV k vyhlášce č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Dne 23. 12. 2022 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 440/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V příloze naleznete Doporučený postup MPSV č. 6/2022 Úhrady v sociálních službách v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se prováději některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů účinnou od 1. ledna 2023.

 

Přílohy

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

28.12.2022