Výdaje na audit dotace dle zákona o sociálních službách za rok 2022 lze hradit z dotace na rok 2023

Informujeme příjemce dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022, kterých se týká povinnost předložit výrok nebo vyjádření auditora, že výdaje na výrok nebo vyjádření auditora za rok 2022 lze hradit z dotace dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023.

Dle Metodiky dotačního programu je poskytovatel sociální služby, kterému byla na rok 2022 přidělena dotace z výše uvedeného dotačního programu ve výši 3 mil. Kč a více, povinen předložit do 31. srpna 2023 Odboru sociálních věcí KÚPK:

  • výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní závěrky auditorem,
  • vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument, nikoli jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy). V případě, že příjemce dotace nepodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může být tato skutečnost důvodem neposkytnutí dotace v dalších letech.

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

16.02.2023