Nová verze dokumentu Zprávy o realizaci

Dokument Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, která je účinná od 1. 2. 2023, je k dispozici na portálu OPZ+.

Dokument Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+, která je účinná od 1. 2. 2023, je k dispozici na portálu OPZ+, viz https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz-plus. V pravidlech je podrobně zpracován přehled změn oproti dosud platné verzi.

Upozorňujeme zejména na skutečnost, že se nově do projektů OPZ+ zavádí povinnost vykazovat specifické datové položky Počet podpořených osob původem z Ukrajiny a Celkový počet podpořených osob. Bližší informaci naleznete v kap. 18.3 Specifické datové položky

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ+.
Doplňujeme, že pravidla OPZ+ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací projektu.

V této souvislosti přikládáme novou verzi Zprávy o realizaci, kterou budou poskytovatelé sociálních služeb dokládat v rámci svého čtvrtletního monitorovacího vyhodnocení.