Pozvánka na školení na téma: Nová zelená úsporám Light

On-line školení pro terénní sociální pracovníky

Dovolte nám Vás srdečně pozvat na on-line školení pro terénní sociální pracovníky na téma: Nová zelená úsporám Light

Cíl školení: Cílem školení jsou podrobnosti a detailnější nastavení dotací tak, abyste alespoň rámcově uměli odpovědět všem, kdo se ptají na podmínky a možnosti programu

Školení se můžete zúčastnit v těchto termínech:

  • 16. března 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 23. března 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 30. března 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 6. dubna 2023 v čase od 10 do 11 hod.
  • 13. dubna 2023 v čase od 10 do 11 hod.

Téma školení je vždy stejné. Podmínky pro přihlášení jsou shodné jako u školení k Energetické gramotnosti a opět Vás poprosíme o vyplnění přihlášky zde: Online školení: Nová zelená úsporám Light (google.com)

Link pro připojení je zde:

16.3.:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdkMzUyMmYtYTI0ZC00ZmI5LWEzZGEtMjQ0NGVjZmQ0NWI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

23.3.:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY0NDljNzAtMTJmOS00NmViLWFmZjItZWIxYWIzNmQyMTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

30.3.:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTFhNmFkMjQtZThiOS00MjdlLTg0NjAtMTY2MThlMDJjN2Rj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d  

6.4.:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdiYjliN2YtOGEyOS00YjY2LWEyMDItNmY4ZTYyNTRmY2Q3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

13.4.:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRkYWIzZGUtYzUwOC00OTc0LThjZWEtODg1NDFkNDUxMWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dabdd9c0-bacd-4324-a424-22a9ba9ac877%22%2c%22Oid%22%3a%22d40e4845-4f39-4d9e-805f-78d5e964d4ec%22%7d

 

PhDr. Filip Novotný

vrchní ministerský rada, sociální pracovník, resortní koordinátor IMI a UOK

Oddělení koncepce sociální práce, sociálního bydlení a řešení bezdomovectví

Odbor koncepce sociálních služeb a sociální práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí