Žádost o schválení poskytnutí finančních prostředků na rok 2024

Za podmínek uvedených v části V odst. 9 Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“, ve znění Dodatku č. 1 je poskytovatel povinen požádat o souhlas s poskytnutím finančních prostředků právnické či fyzické osobě.

Více informací naleznete ZDE.