Prodloužení platnosti Stanoviska MPSV k odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách

Informace MPSV k uznávání odborné kvalifikace cizinců s dočasnou ochranou z Ukrajiny - pracovníků v sociálních službách.

Vláda ČR schválila novelu zákonů „Lex Ukrajina VI“ a tím došlo k prodloužení dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válečným stavem a prodloužení platnosti Stanoviska MPSV k odborné způsobilosti pracovníků v sociálních službách o jeden rok. Do 31. března 2025 je možné doložit dosažené vzdělání obdobné základnímu vzdělání podle školského zákona čestným prohlášením, nelze-li jej prokázat řádným způsobem; cizinec s udělenou dočasnou ochranou zároveň uvede důvod, pro který nelze prokázat dosažené vzdělání řádným způsobem. Čestné prohlášení v těchto případech fakticky nahrazuje doklad o základním vzdělání. Cizinci, kteří jsou již v zaměstnaneckém poměru a čestné prohlášení doložili, nemusí opětovně čestné prohlášení do konce března 2025 předkládat.

 Odkaz na stánky MV: Uprchlíci před Putinovou válkou získají možnost prodloužit si dočasnou ochranu o další rok - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Odkaz na zákon: 66/2022 Sb. Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojen... (zakonyprolidi.cz)

Stanovisko MPSV: 47bb34c1-50b0-ca4e-ddb8-800cc16873ee (mpsv.cz)

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

05.03.2024