Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci "Možnosti a výzvy AAK v praxi"

Milé kolegyně a kolegové,

ve spolupráci Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a SPC pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.oPraha, bychom Vás rádi pozvali na odbornou konferenci na téma "Možnosti a výzvy AAK v praxi".

Konference se bude konat ve středu 15. května 2024 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je určena pro pedagogické pracovníky, pracovníky v sociálních službách, logopedy i další profesionály a pomáhající profese, účastnit se mohou i rodiče a studenti. 

Bližší informace o konferenci, její program a odkaz na registraci naleznete zde:

https://uss.upol.cz/cs/konference-a-seminare/konference-aak/

Na konferenci je třeba se registrovat nejpozději do 30. dubna 2024.

Těšíme se na setkání s Vámi

Organizační tým konference

Autor: Dagmar Steinbachová - Plzeňský kraj

05.03.2024