Výše úroků z Návratné finanční výpomoci na rok 2024

Návratná finanční výpomoc je, v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, poskytována jako součást vyrovnávací platby za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu stanovené v Pověření (článek I. odst. 2 Smlouvy o poskytnutí účelové návratné finanční výpomoci).

Více informací naleznete ZDE.

Autor: Věra Kuželová - Plzeňský kraj

25.04.2024