Aktualizovaná tabulka pro vykázání 6. Zprávy o realizaci

Vzhledem k aktualizaci Pokynů k evidenci a vykazování účastníků a podpořených osob v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost+ platných od 1. 3. 2024 budou nahrazeny příloha a šablona, které dokládáte ve zprávách o realizaci, jednou novou tabulkou „šablono-přílohou“.

V následující 6. Zprávě o realizaci bude potřeba vykázat všechny účastníky a podpořené osoby od začátku projektu, tedy od 1. 1. 2023 v nové tabulce. Při přepisování údajů o podpořených osobách do nové „šablono-přílohy“ dbejte velké pečlivosti.

Sloupce v tabulce obsahují mimo jiné:

-          aktuální členění:

  • Typologie podpor – 7. Sociální začleňování = Podpora v oblasti sociálního začleňování
  • Specifikace podpory
    • 7.1.  Využití sociální práce (např. ambulantní, terénní činnosti)
    • 7.2.  Využití sociálních služeb (pouze pobytové služby)

-          nově Forma podpory, jež je ve všech případech vašich sociálních služeb „prezenční“

Proškrtnutá pole na listech týkajících se monitorovacího indikátoru 670 102 (u bagatelně podpořených osob, dětí v azylových domech a anonymních osob) nevyplňujte. U monitorovacího indikátoru 670 102 se do „šablono-přílohy“ zaznamenávají údaje v omezeném rozsahu (proto se neuvádí informace o trvalém bydlišti, postavení na trhu práce, nejvyšší dosažené vzdělání apod.). 

Kontaktní osoby:

Ing. Alena Růžičková, alena.ruzickova@plzensky-kraj.cz, 377 195 500

Naďa Polášková, nada.polaskova@plzensky-kraj.cz, 377 195 065

Přílohy