Ukazatele obvyklých nákladů a výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2025

ada Plzeňského kraje schválila dne 20. 5. 2024 svým usnesením č. 5002/24 Analýzu nákladů a výnosů sítě sociálních služeb v Plzeňském kraji pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz pro rok 2025, jejíž součástí jsou ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb.

Více informací naleznete zde.