Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024

Dne 10. 6. 2024 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1683/24 dodatky k dokumentům k poskytování finančních prostředků na sociální služby a vzor pověření výkonem SOHZ na rok 2025.

Více informací naleznete zde.