Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb

Pracovní setkání k problematice financování proběhlo 23. 9. 2019 v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje

V následujícím odkazu naleznete informace a prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji.

http://www.plzensky-kraj.cz/clanek/prezentace-z-pracovniho-setkani-s-poskytovateli-socialnich-sluzeb-ze-dne-23-9-2019