Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020

Veřejné projednání proběhne v pondělí 4. listopadu 2019 v jednacím sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji je umístěn i s formulářem k jeho připomínkování na úřední desce Plzeňského kraje. Připomínky je možné zasílat do 28. 10. 2019.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pripominkovani-navrhu-akcniho-planu-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-plzenskem-kraji-na-rok-2020

Pozvánka na veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 je v příloze tohoto článku.

 

Přílohy

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

21.10.2019