Veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020

Veřejné projednání proběhne v pondělí 4. listopadu 2019 v jednacím sálu Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji je umístěn i s formulářem k jeho připomínkování na úřední desce Plzeňského kraje. Připomínky je možné zasílat do 28. 10. 2019.

Pozvánka na veřejné projednání Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na rok 2020 je v příloze tohoto článku, stejně jako pracovní verze návrhu akčního plánu.

 

Přílohy

Autor: Martina Najmanová - Plzeňský kraj

29.11.2019